Algemene richtlijn Corona

Gastouderbureau Happy volgt de adviezen van het RIVM en de Branche vereniging met betrekking tot het coronavirus. 
Zie onderaan de pagina de sites met de meest actuele informatie.

In verband met de heropening vanaf 11 mei heeft de Branche vereniging in samen werking met het RIVM een protocol geschreven:
LET OP! Het protocol wordt regelmatig gewijzigd. www.veranderingenkinderopvang.nl


Praktische handvatten aanvullend op de risico inventarisatie
De gastouder dient zich hieraan te houden. Het protocol kinderopvang i.v.m. het Coronavirus is een onderdeel van de risico inventarisatie.
Het protocol wijzigt regelmatig kijk voor de nieuwste versie op veranderingenkinderopvang


De meest actuele informatie  over beslisbomen staan op de site van Bonink
Gebruik de meest actuele beslisboom ga naar de site van Bonink
Handige beslisbomen zijn:
- Moet een kind in quarantine bij terugkomst van vakantie?
- Moet een kind thuis blijven als hij neus verkouden is?   Beslisboom 0-6 jaar en beslisboom 6-12 jaar.

Om  de verspreiding van het virus te voorkomen is het goed wassen van de handen belangrijk. Zie hieronder de instructie:
Instructie handen wassen
Wanneer handen wassen vlgs RIVM
Om aan iedereen duidelijk te maken welke maatregelen gelden, kan de gastouder de poster downloaden en ophangen in de opvanglocatie
Poster voorzorgsmaatregelen

Ventilatieadvies RIVM en corona
Ventilatie advies RIVM


GGD informatie
www.ggdbzo.nl informatie over Corona
Verkoudheidsklachten en kinderopvang GGD advies
Stroomschema wanneer wel naar de opvang afhankelijk van huisgenoten verkoudheid en koorts
GGD brief 2020-08-19 KOV

Contact met de GGD Brabant-Zuidoost
Heb je een vraag over corona? Of wil je een artikel 26 melding doen? Neem contact met ons op via 088 0031 111.
Onze medewerker zal je met de juiste collega doorverbinden of je wordt zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld.

Indien de wachtijd op een test te groot is bij de GGD  kan je een commerciële test overwegen:

Commericiële coronatests             Stadskliniek FQA coronatest of commerieletest inplannen

Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

28 mei 2020Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders 
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.  


Site's om te volgen i.v.m Corona:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel    Zie ook:   Rijksoverheid/coronavirus/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

GGD informatie

https://www.kinderopvang.nl/ Branche vereniging kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/ Nysa

SVB vergoeding eigen bijdrage

https://www.kinderopvangtotaal.nl/veelgestelde-vragen-uitbetaling-compensatie-kinderopvang/