GASTOUDEROPVANG:

Als ouder wilt U het beste voor uw kind. Dit geldt natuurlijk voor kinderopvang. Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang. Vaak vindt de opvang plaats bij de gastouder aan huis. De voordelen van gastouderopvang zijn: Vraag vrijblijvend per mail een informatiepakket aan, via [email protected]

Misschien zit u er over na te denken om zelf gastouder worden?

Gastouder worden, kinderopvang 0 tot  4 jaar, Bergeijk, Eersel, Westerhoven, Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven, Hapert, Bladel, Reusel, Steensel, Vessem, Veldhoven, Valkenswaard, Dommelen, Leende, Heeze, Eindhoven, Aalst, Waalre

IK ZOEK EEN GASTOUDER / INSCHRIJVEN OUDERS EN KINDEREN:

Zoekt u een gastouder, Gastouderbureau Happy wil u hierbij graag helpen.  De werkwijze hiervoor is als volgt:

1. Aanmelden. Dit kan  op schillende manieren: 2. Intake gesprek. De opvangwensen worden verder afgestemd.

3. We zoeken een passende gastouder voor u en regelen een kennismakingsgesprek. Hierbij kan een bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Happy aanwezig zijn ter ondersteuning. De ouders  bepalen  zelf of er een juiste klik is om uiteindelijk de opvang plaats te laten vinden. De gastouders en de opvang moeten voldoen aan de richtlijn die omschreven is in het pedagogischbeleidsplan

4. Koppelingsgesprek. Indien de gastouder en de ouders de opvang willen starten vindt een koppelingsgesprek plaats met de ouder, gastouder en de bemiddelingsmedewerker op de opvanglocatie. Tevens wordt de veiligheidscheck op dat moment gedaan. Door het sluiten van de gastouderopvangovereenkomst is de koppeling gerealiseerd. Tijdens het koppelingsgesprek wordt ook gecheckt of de opvangwensen onderling goed afgestemd zijn. Daarnaast worden een aantal praktische zaken vastgelegd. Deze afsprakenlijst kan u van te voren doorlezen als u een informatiepakket aanvraagt. Het koppelingsgesprek is ook handig i.v.m. met een persoonlijke kennismaking en voor het stellen van vragen.

5. Voor u start is het wel handig een keer proef te draaien. Starten van de opvang kan nadat de gastouderovereenkomst ondertekend en retour is bij Gastouderbureau Happy.

6. Evaluatie van de opvang met de ouders vindt telefonisch plaats. Jaarlijks wordt met u telefonisch contact opgenomen om de opvang te bespreken. Dit wordt vastgelegd in een evaluatie formulier.   Mocht u na een maand na de start tegen zaken aan lopen die onduidelijk zijn of die u graag anders ziet, overleg dit  meteen met de gastouder. Als u vragen heeft over wat er mogelijk is of wat gebruikelijk is, dan kan u altijd telefonisch of per mail terrecht bij Gastouderbureau Happy.


Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan u zelf ook oriënteren  op site van Gastouderbureau Happy voor het aanbod van gastouders. Link naar gastouders
Dit is niet het complete aanbod als u niet de gastouder gevonden krijgt die u zoekt neem even telefonisch contact op of stuur een mail?

UITSCHRIJVEN

Mocht u als ouder geen gebruik meer willen maken van de gastouderopvang, overleg dit tijdig met de gastouder. De wettelijk opzegtermijn is 1 maand. Voor een gastouder is het prettig dat je de opzeg even mondeling doet met de reden van opzeg. Naar het gastouderbureau is een schriftelijke opzeg per mail  verplicht.
De wettelijk opzegtermijn van 1 maand betekent voor het einde van maand opzeggen en daarna geldt nog een maand uitwerken. Als u 5 janauri opzegt werk je de maand januari en februari nog uit.OUDERCOMMISSIE

De gastouders van Gastouderbureau Happy bieden opvang volgens de kwaliteitsrichtlijnen in het  pedagogischbeleidsplan
van Gastouderbureau Happy.

De oudercommisie heeft adviesrecht maar kan ook ongevraagd advies geven aan Gastouderbureau Happy. De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders en behartigt de belangen van ouders en kinderen. Voor contact en vragen kunt mailen naar:  [email protected]

Mevr. A Plasmans                                         voorzitter                                          
Mevr. J. van Ham                                          secretaris
Mevr. K Gruijters                                           penningmeester
Mocht u als ouder graag deelnemen in de oudercommisie dan kan u informeren bij bovenstaand e-mailadress.
  
Ouders die punten hebben ter verbetering van de gastouderopvang beleidsmatig waarop Gastouderbureau Happy invloed heeft, dan kan u die doorsturen naar de oudercommissie. De oudercommissie zal deze punten in haar vergadering meenemen. Uw punt kan meegenomen worden in een advies naar het gastouderbureau.
Heeft u persoonlijke vragen of wensen als ouder dan kan altijd rechtstreeks bij de gastouder of het gastouderbureau terrecht.KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN:

Zodra uw gastouder geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang dan heeft u recht op  kinderopvangtoeslag. Mocht de gastouder nog geregistreerd moeten worden dan moet een gastouderbureau de gastouder aanmelden bij de gemeente. De  registratie van gastouders in LRK   wordt ook verzorgd door Gastouderbureau Happy. Controleer hier of uw gastouder geregistreerd is in het LRK.KLACHTEN


Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. Als u eens wat minder tevreden bent, neem dan contact met ons op. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen. Een klacht in dienen klinkt misschien negatief, maar wij vinden het niet negatief. Het geeft ons misschien de kans onze dienstverlening te verbeteren. En uw klacht zal serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn zullen die rechtgezet worden.

Zo kunt u uw klacht officieel indienen Gastouderbureau Happy heeft voor haar vraag- en/ of gastouders een klachtenregeling. Hierin maken we onderscheid tussen een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling.

Interne klachtenregeling: Hierin staat de procedure beschreven hoe een klacht ingediend dient te worden en ook hoe Gastouderbureau Happy deze klacht behandeld.


Externe klachtenregeling: U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan de onafhankelijke instantie waarbij wij zijn aangesloten, mochten wij er samen niet uit kunnen komen via de interne klachtenregeling. Hiervoor zijn wij aangesloten bij: Geschillencommissie Kinderopvang Postbus 90600 2509 LP Den Haag


Kijk voor uitgebreide toelichting van de regeling op:
https://www.happygastouderbureau.nl/klachten/